2016-2023

July 13-15

Gasklockorna gävle Sweden

Gasklockorna gävle Sweden

Nu har det gått sju veckor sedan vi sågs på Gefle Metal Festival. Sedan dess har vi vridit och vänt, funderat och analyserat. Och tyvärr har vi landat i att det inte blir något Gefle Metal Festival 2024.
Gefle Metal Festival har aldrig handlat om att skapa stora vinster. Det är en festival som har drivits av passion – för att vi själva älskar det här. Samtidigt måste ekonomin gå ihop och sanningen är den att, även om vi är nöjda och stolta med varje enskilt år av Gefle Metal Festival, så har det varje år varit svårt att få ihop ekonomin.
2023 blev som ni vet ett väldigt speciellt år. Under en lång tid visste varken ni eller vi om det ens skulle bli en festival. Sen kom FKP Scorpio in och såg till att årets festival trots allt kunde genomföras, så att ni skulle få den festival ni redan hade köpt biljett till. För det är vi tacksamma.
Men nu när vi blickar framåt ser vi att vi måste fokusera på andra saker. Vi har massvis med grymma konserter på gång, som vi vill kunna ge all vår energi. Därför sätter vi Gefle Metal Festival på paus. 2024 blir det ingen festival. Hur det blir längre fram får framtiden utvisa.
Vi vill tacka var och en av er. Ert engagemang och uppskattning är det som har drivit oss framåt under dessa år. Även om det här är ett väldigt tråkigt besked hoppas vi att ni har förståelse för situationen och hur vi har resonerat.
//Edward & Chris – grundare av Gefle Metal Festival
 
IN ENGLISH:
It has now been seven weeks since we met at Gefle Metal Festival. Since then, we have done lots of thinking and analysed extensively. Unfortunately, we have come to the decision that there will be no Gefle Metal Festival in 2024.
Gefle Metal Festival has never been about making any significant profits. It has been a festival driven by passion – because we truly love this. At the same time, the finances have to add up, and the truth is that – even though we are proud of each and every year of the Gefle Metal Festival – it has been challenging to make ends meet every year.
As you know, 2023 was a very special year. For a long time, neither you nor we knew if there would even be a festival. Then FKP Scorpio stepped in and ensured that this year’s festival could still take place so that you could enjoy the festival you had already purchased tickets for. For that, we are grateful.
But as we look ahead, we see that we need to focus on other things. We have many great shows in the pipeline, and we want to be able to dedicate all of our energy to them. Therefore, we are putting Gefle Metal Festival on hold. There will be no festival in 2024. What the future holds after 2024, only time will tell.
We want to thank each and everyone of you. Your commitment and appreciation are what have driven us forward over these years. Although this is very sad news, we hope you understand the situation and our reasoning.
//Edward & Chris – founders of the Gefle Metal Festival
en_GBEnglish (UK)